a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng
2.Địa chỉ: 70 An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3717 1603
4.Fax: +84 4 3717 1604
5.Website:Click Here
6.Email: info@songhongcorp.vn


Quyết định thành lập: số 2410/QĐ-BXD ngày 30/12/2005 và số 1219/QĐ-BXD ngày 25/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.


Ban lãnh đạo Tổng công ty:

1.Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Quang Mẫn

Điện thoại: 04. 37171602

2. Tổng Giám đốc: Đặng Xuân Phong

Điện thoại: 04.37171601

3. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Hiến

Điện thoại: 04. 37171 600

4. Phó Tổng Giám đốc: Bùi Tiến Thành

Điện thoại: 04.222149317

5.Phó Tổng Giám đốc: Mai Văn Đông

Điện thoại: 04.22149320

6. Phó Tổng Giám đốc: Đặng Tiên Phong

Điện thoại: 04.22149324

7.Phó Tổng Giám đốc: Trịnh Đình Dỡ

Điện thoại: 0511.3946 353

8. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 089.3846 466

9. Phó Tổng Giám đốc: Trịnh Xuân Sơn

Điện thoại: 0210.3848 440

Vốn điều lệ: 118.297. 000.000 đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 1.830 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008: 1.480 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008:  34.2 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 7.367 người