a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
2.Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
3.Điện thoại: +84 8 3910 4801
4.Fax: +84 8 3910 4052
5.Website:Click Here
6.Email: sgc-c@hcm.vnn.vn


Quyết định thành lập: 1615/QĐ-UBND ngày 12/4/2007 của Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Ông Hồ Lập Phúc – CT.HĐQT

Điện thoại: 08.39.104.801

2.Ông Lê Văn Tự - Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08.39.104.801

3.Ông Đỗ Xuân Phan – Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08.39.104.801

4.Bà Lê Hồng Nhung – Kế Toán trưởng

Điện thoại: 08.39.104.801

5.Ông Phạm Hữu Phước – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 08.39.104.807

6.Ông Nguyễn Minh Luận – Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư

Điện thoại: 08.39.102.789

7.Ông Trần Quốc Việt – TP Kỹ thuật

Điện thoại: 08.39.104.922

Vốn điều lệ: 680.699.425.972 đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 349.470.424.759 đồng

Doanh thu năm 2008: 186.195.125.617 đồng

Lợi nhuận năm 2008: 16.899.426.338 đồng

Tổng cán bộ và công nhân viên: 12.800 nhân viên