a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
2.Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
3.Điện thoại: +84 8 3910 4801
4.Fax: +84 8 3910 4052
5.Website:Click Here
6.Email: sgc-c@hcm.vnn.vn


Quyết định thành lập: 1615/QĐ-UBND ngày 12/4/2007 của Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Ông Hồ Lập Phúc – CT.HĐQT

Điện thoại: 08.39.104.801

2.Ông Lê Văn Tự - Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08.39.104.801

3.Ông Đỗ Xuân Phan – Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại: 08.39.104.801

4.Bà Lê Hồng Nhung – Kế Toán trưởng

Điện thoại: 08.39.104.801

5.Ông Phạm Hữu Phước – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 08.39.104.807

6.Ông Nguyễn Minh Luận – Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư

Điện thoại: 08.39.102.789

7.Ông Trần Quốc Việt – TP Kỹ thuật

Điện thoại: 08.39.104.922

Vốn điều lệ: 680.699.425.972 đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 349.470.424.759 đồng

Doanh thu năm 2008: 186.195.125.617 đồng

Lợi nhuận năm 2008: 16.899.426.338 đồng

Tổng cán bộ và công nhân viên: 12.800 nhân viên

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...