a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Sông Đà
2.Địa chỉ: Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà nội
3.Điện thoại: +84 4 3854 1164
4.Fax: +84 4 3854 1161
5.Website:Click Here
6.Email: tctsd@songda.com.vn

Quyết định thành lập: số 966/BXD-TCLĐ ngày 15/11/1995 của Bộ Xây dựng. Tổng công ty xây dựng Sông Đà được đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà theo QĐ số 285/BXD-TCLĐ ngày 11/3/2002 của Bộ Xây dựng

Ban lãnh đạo công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: KS. Lê Văn Quế
2. Tổng Giám đốc: KS. Dương Khánh Toàn
3. Phó Tổng Giám đốc: KS. Ninh Mạnh Hồng
4. Phó Tổng Giám đốc: CN. Lê Văn Tốn
5. Phó Tổng Giám đốc: KS. Vũ Tuấn Hùng
6. Phó Tổng Giám đốc: KS. Nguyễn Phụ Du
7. Phó Tổng giám đốc: KS Bùi Kính Hoàng
8. Phó Tổng giám đốc: KS Nguyễn Kim Tới
9. Phó Tổng giám đốc: KS Trịnh Văn Minh
10. Phó Tổng giám đốc: KS Thái Sơn
11. Kế toán trưởng: CN. Trần Văn Tuấn
12. Chánh văn phòng: KS. Bùi Xuân Việt
Vốn điều lệ: 3.046.223.365.948 đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2.900 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008: 3.290 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: 113,8 tỷ đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 30.000 người