a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
2.Địa chỉ: 268 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
3.Điện thoại: +84 31 3856 251
4.Fax: +84 31 3856 451
5.Website:Click Here
6.Email: kt@bachdangco.com; Webmaster@bachdangco.com

Quyết định thành lập: Công ty Nhà nước số 270 ngày 15/03/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ban Lãnh đạo Tổng công ty:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:    Nguyễn Huy Hoàn
Điện thoại:     0313 -  858 508 / 0913 240175
2. Tổng giám đốc: Nguyễn Tiến Thành
Điện thoại:     0313 - 858 510 / 0913 222511
3. Phó Tổng giám đốc: Phạm Tiến Hưng
Điện thoại:     0313 - 782 501 / 0913 240553
4. Phó Tổng giám đốc    : Phạm Quang Tường
Điện thoại:     0313 - 856 529 / 0913 240661
5. Phó Tổng giám đốc: Mai Thế Tùng
Điện thoại:     0313 – 784706 / 0945 688098
6. Phó Tổng giám đốc    : Nghiêm Trọng Nhâm
Điện thoại:     0313 – 858 509 / 0913 240238
7. Phó Tổng giám đốc: Lê Văn Thành
Điện thoại:     0313 – 784 707 / 0913 244278
8. Kế toán trưởng:    Trịnh Quang Thạch
Điện thoại:     0313 – 784671 / 0912 378148
9. Chánh văn phòng:    Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại:     0313 – 858 512 / 0913 399563
10. Trưởng phòng tổ chức lao động: Tô Văn Huệ
Điện thoại:     0313 – 858 503 / 0912 913109
11.Trưởng phòng Kinh tế Thị trường:    Phạm Quang Tường
Điện thoại:     0313 - 856 529 / 0913 240661
12. Trưởng phòng Đầu tư:    Trịnh Anh Tuấn
Điện thoại:     0313 – 782 513 / 0912 253394
13. Trưởng phòng Kế hoạch:    Nguyễn Duy Hồng
Điện thoại:     0313 – 858 505 / 0913 245504
Vốn điều lệ:    113.749.409.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 6.381 người