a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
2.Địa chỉ: 77, Nguyễn Du, Đà Nẵng.
3.Điện thoại: +84 511 3894 414
4.Fax: +84 511 3894 420
5.Website:Click Here
6.Email: Cienco5@dng.vnn.vn

Quyết định thành lập: 4893/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ban lãnh đạo Công ty:
1- Dương Viết Roãn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điện thoại: 0511.3886436
2- Thân Đức Nam - Tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3889173
3- Hà Hùng – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3887580
4- Trần Minh Hoàng – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3894395
5- Phùng Xuân Bảy – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 072.3633319
6- Vũ Như Khuê – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3500503
7- Thân Vĩnh Vân – Chánh văn phòng
Điện thoại: 0511.3894925
8- Phan Bá Quảng – Kế toán trưởng
Điện thoại: 0511.3889122

Vốn điều lệ: 133.553.413.201 đồng.
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2.339.246 triệu đồng
Doanh thu năm 2008: 2.390.095.477 đồng.
Lợi nhuận năm 2008: 110.608.100 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 6.816 người (kể cả thuê ngoài)
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...