Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Tạp chí

Chuyên đề này chào mừng và giới thiệu về Đại hội Nhiệm kỳ III (2010-2015) của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam và Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Nhiệm kỳ II (2004-2009).

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]

Chuyên đề này chào mừng và giới thiệu về Đại hội Nhiệm kỳ III (2010-2015) của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam và Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Nhiệm kỳ II (2004-2009).

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]

Tạp chí số 1+2 Số báo Xuân 2010 với chủ đề chính: Đấu thầu xây dựng, biện pháp đảm bảo chất lượng công trình và những công trình đẹp nhất thập kỷ...

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]
Trang: 
 
 
 
 
[6]