Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Ấn phẩm

Trong số này:Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu: cần có cơ chế xử phạt và hạn chế chỉ định thầu; Xác định năng lực cạnh tranh là cơ sở để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Giám sát đầu tư công cộng tại Đà Nẵng: tạo niềm tin trong nhân dân; Nhiều cơ hội cho nhà thầu nhỏ; Thị trường BĐS: tái cấu trúc để phát triển bền vững; Nhà ở cho người thu nhập thấp: nên xây dựng như thế nào?

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]

Trong số này: Tin tức nhà thầu; Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng và lợi thế cạnh tranh của nhà thầu Việt; Bộ Tài chính tăng cường giải ngân nguồn vốn đầu tư công cho xây dựng cơ bản; Sản xuất thép xây dựng: cần kiểm soát dòng vôn FDI; Bảo mật thương mại ở doanh nghiệp xây dựng; Cần nhiều giải pháp tháo dỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng.

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]

Công nghệ xây đựng hiện đại Nhật Bản đến Việt Nam; Thị trường xi măng 2012; Hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng: vướng mắc cần tháo gỡ;ngành nhựa xây dựng Việt Nam.

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]

Trong số này: nhà thầu Việt: một năm vượt bão; top 10 ngành xây dựng; đầu năm đi vãn cảnh chùa; chợ chiều vật liệu xây dựng?; Vẻ đẹp kiến trúc tôn giáo; ...

[Hãy Đăng nhập để tải miễn phí File này]
Trang: 
[1]