Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Thông báo

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

picture

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

picture

Là tên Hội thảo toàn quốc sẽ được Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức vào ngày 2/6/2011 tại KS Melia, 44B Lý Thường Kiệt - Hà Nội.

picture

Bạn đã có đủ những kỹ năng, chuyên môn cần thiết để trở thành một phần của đội ngũ quản lý các dự án xây dựng?

picture

ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG ngày 2/6/2011, tại Hà Nội.

Trang: 
[1]