Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Hoạt động

picture

Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam có công văn số 04 ngày 04 tháng 1 năm 2016 gửi Bộ Xây dựng về việc phối hợp, tổ chức khảo sát xác định tiền lương mới áp dụng năm 2016 thay thế Thông tư 01 của BXD

picture

VACC cần phát huy vài trò của mình là mái nhà chung thực sự của các nhà thầu xây dựng Việt Nam, tăng cường mối liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các nhà thầu với nhau.

picture

Doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm đến thị trường xây dựng cũng như quan tâm đến lĩnh vực đầu tư ở Việt Nam kể cả các công ty đang có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

picture

Đại hội này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều đổi mới trong hoạt động của VACC nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn sự phát triển của Hội và của các thành viên.

picture

Ngày 9/12, Hiệp hội Nhà thầu Quốc tế hàn Quốc (ICAK) cùng lãnh đạo của 10 nhà thầu lớn của Hàn Quốc có buổi làm việc với Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tại Hà Nội.

Trang: 
[1]