Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Tin tức

09:50 | 6/10/2013 | 0 Phản hồi

Tập huấn về Nghị định 15/CP và Thông tư về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Địa điểm: tại Hà Nội và TP. HCM
Để tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, ngày 06/02/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2003/NĐ-CP  hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn chi tiết Nghị định số 15/CP nêu trên.

Hiệp Hội Nhà thầu Xây Dựng Việt nam (VACC) sẽ tổ chức tập huấn Nghị định này do các chuyên gia  có kinh nghiệm và là người tham gia soạn thảo văn bản  hướng dẫn.

Hiệp Hội Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam sẽ mở lớp tập huấn về Nghị định 15/CP và Thông tư về Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội và TP. HCM.

 Dự kiến chương trình tập huấn cụ thể như sau:

1.  Nội dung: Theo đề cương tập huấn gửi kèm theo Thông báo này

2. Đối tượng học : Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v…


3. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc gửi email danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước ngày 10/11/2013  về văn phòng Hiệp hội. 


4. Thời gian và Địa điểm học :   01 ngày trung tuần tháng 11/2003 tại Hà Nội và TP. HCM

5. Kinh phí: 300,000 đồng/học viên. (Lớp tập huấn tối thiểu 50 học viên).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây:
VACC
Đánh giá (0)