Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Thông báo

17:54 | 8/1/2014 | 0 Phản hồi

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.
Căn cứ vào kết quả cuộc họp thường trực Hội đồng quản trị Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam và kết quả lấy ý kiến các ủy viên Hội đồng quản trị, Hiệp hộị nhà thầu xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo:
 
Sau nhiều năm với cương vị là Chủ tịch và là người sáng lập, Ông Vũ Khoa đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hiệp Hội nhà thầu Xây dựng Việt nam, nay do điều kiện sức khỏe Ông Vũ Khoa đã đề xuất được thôi giữ chức vụ Chủ tịch. Tại cuộc họp Ngày 03 tháng 12 năm 2013 tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng quản trị Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam đã thống nhất và lấy ý kiến các ủy viên Hội đồng quản trị thông qua thông báo ngày 05/12/2013.


Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp Hội nhà thầu Xây dựng Việt nam

Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch của các ủy viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó chủ tịch Hiệp Hội, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu – sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp Hội nhà thầu Xây dựng Việt nam thay Ông Vũ Khoa  kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 cho đến hết nhiệm kỳ Đại Hội III.

VACC
BVI
Đánh giá (0)