Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Liên kết

06:23 | 22/6/2010 | 0 Phản hồi

Liên đoàn các nhà thầu xây dựng ASEAN

Tên giao dịch tiếng Anh: the ASEAN Constructors Federation (ACF)
http://www.aseanconstructorsfederation.org/

Liên đoàn các nhà xây dựng ASEAN  (ASEAN Constructors Federation (ACF) được  thành lập ngày 30 tháng 5 năm 1985, với hội nghị đầu tiên tại Jakarta, Indonesia.

Đến nay ACF có 6 thành viên của các nước: Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Mục tiêu của ACF là:

+ Tạo ra diễn đàn đối thoại giữa các nhà thầu xây dựng trong khu vực ASEAN qua đó tăng cường được  vai trò tập thể và này càng có hiệu quả đối với công nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế trong hu vực ASEAN.

+ Đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa các nhà thầu xây dựng trong khu vực ASEAN , liên doanh liên kết nhằm nâng cao năng lực thầu xây dựng.

+ Thúc đẩy việc tư vấn  trong các nhà thầu xây dựng trong khu vực ASEAN và do đó  tăng cường trao đổi thông tin  cũng như các bí quyết  để cải tiến công nghệ và quản lý xây dựng, nâng cao trình độ lành nghề  và các tiêu chuẩn; và sau cùng là phát triển công nghiệp xây dựng của các nước trong khu vực ASEAN.

+ Tập trung nỗ lực của các nhà thầu xây dựng trong khu vực ASEAN  nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các dịch vụ xây dựng ra các nước bên ngoài ASEAN và các nguồn lực  cạnh tranh nếu thấy cần thiết, để đạt mục đích đề ra.

Kỳ hợp Hội đồng ACF: tổ chức hàng năm của cá thành viên Hội đồng để gặp gỡ và bàn thảo những vấn đề có liên quan trong năm, thời gian họp do Hội đồng quyết định.

Thành viên lãnh đạo Hội đồng ACF gồm có một Chủ tịch, một Phó chủ tịch, một Tổng thư ký và một thủ quỹ.

Thành viên Hội đồng ACF: Tuỳ theo cơ cấu của ACF, có 3 quan chức của mỗi hội thành viên được chỉ định làm thành viên Hội đồng ACF.

Các thành viên của ACF:

1. Hiệp hội nhà thầu Inđônêxia (ICA)

Tên giao dịch tiếng Anh: Indonesian Constructors Association
http://www.aki.or.id/?enaboutus

2. Hiệp hội các chuyên gia xây dựng Malayxia (MBAM)

Tên giao dịch tiếng Anh: Master Builders Association Malaysia (MBAM)
http://www.mbam.org.my/mbam/

3. Hiệp hội nhà thầu Philippine (PCA)

Tên giao dịch tiếng Anh: Philippines Constructors Association Inc.
http://philconstruct.com/

4. Hiệp hội nhà thầu Singapore (SCAL)

Tên giao dịch tiếng Anh: The Singapore Contractors Association Ltd.
http://www.scal.com.sg/

5. Hiệp hội các nhà thầu Thái Lan (TCA)

Tên giao dịch tiếng Anh: Thai Contractors Association
http://www.tca.or.th/html/history.asp?Lang=EN

6. Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Association of Contruction Contractors
http://www.vacc.vn

 

VACC