Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Lãnh đạo Hiệp hội

04:32 | 24/6/2010 | 0 Phản hồi

Lãnh đạo Hiệp hội

Ngày 12/3/2010, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2010- 2015). Đại hội đã bầu ra Thường trực,Ban Thường vụ, Ban kiểm tra), Ban chấp hành Trung ương của Hiệp hội nhiệm kỳ III.


+ Danh sách Thường trực


+ Danh sách Ban Thường vụ


+ Danh sách Ban kiểm tra


+ Danh sách Ban chấp hành Trung ương

VACC
Đánh giá (0)