Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Quyền lợi

23:18 | 20/6/2010 | 0 Phản hồi

Quyền lợi của Hội viên VACC

Khi là thành viên chính thức của Hiệp hội, các doanh nghiệp sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi sau:
+ Được tham gia các Đại hội của hiệp hội, được thảo luận và biểu quyết các công việc của hiệp hội.

+ Được ứng cử và đề cử  vào các chức vụ lãnh đạo của hiệp hội.

+ Được tham gia vào những ban chuyên môn và các tổ chức của hiệp hội ở trong nước và ngoài nước và sử dụng những tổ chức đó để thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của đơn vị.

+ Được đề xuất, góp ý kiến với hiệp hội về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ, luật lệ… liên quan đến hoạt động cảu sản xuất -kinh doanh.

+ Được nhận những thông tin, ấn phẩm của hiệp hội và sử dụng những thông tin, ấn phẩm đó để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức của mình ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật Nhà nước.

+ Được sử dụng trụ sở và các phương tiện của hiệp hội để giao dịch với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

+ Được sự giúp đỡ của hiệp hội trong những lĩnh vực để thúc đẩy các hoạt động thầu xây dựng kinh doanh ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật như sau:

- Quan hệ với chủ đầu tư, các nhà kinh doanh, các thương nhân, ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Khảo sát thị trường, giao dịch, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động sản xuất- kinh doanh.

- Tìm hiểu về những vấn đề pháp lý và các vấn đề liên quan đến hoạt động thầu xây dựng ở trong và ngoài nước, tìm hiểu và đặt quan hệ nhận thầu thi công các công trình ở nước ngoài khả năng xuất khẩu lao động kỹ thuật xây dựng, tham dự thầu quốc tế, liên doanh liên kết với các nhà thầu quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo tổ chức và tham gia tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm,vật liệu xây dựng và các hoạt động của các nhà thầu xây dựng Việt nam.

- Được quyền yêu cầu hiệp hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình.

- Được sử dụng các dịch vụ khác do hiệp hội cung cấp với mức phí ưu đãi.

- Được hiệp hội giúp đỡ khi gặp khó khăn trong điều kiện có thể.

- Hội viên liên kết của hiệp hội được hưởng mọi quyền lợi của hội viên trừ quyền biểu quyết các công việc của hiệp hội, quyền ứng cử và bầu cử vào Hội đồng quản trị của hiệp hội.

Trích Điều lệ Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
(Ban hành theo Quyết đinh số 76/2005/QĐ-BNV ngày 03/08/2005 của Bộ Nội vụ)

VACC
Đánh giá (0)