Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

THÔNG BÁO

08/01/2014

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam bầu Chủ tịch mới của Hiệp hội

Thông báo số 79/TB-VPHH ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc thay đổi Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

[...Xem tiếp]
19/04/2011
picture

Hội thảo Quốc tế GEOTEC Hà Nội 2011 - 06-07/10/2011

Một Hội thảo quốc tế có chất lượng cao, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến với Việt Nam.

[...Xem tiếp]

HỘI VIÊN VACC

Tư vấn

19:10 | 23/8/2012 | 0 Phản hồi

Bộ Xây dựng làm việc với Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam

VACC đã tâm huyết và có trách nhiệm trong việc giúp Bộ trong quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng.


Ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Cục, vụ và cơ quan trực thuộc Bộ có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) do Chủ tịch Vũ Khoa dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Khoa đã báo cáo Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng ba nội dung chính đó là vấn đề về dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, đề xuất đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2013 do Hiệp hội chủ trì và báo cáo chương trình hội thảo có nội dung về Đánh giá, sắp xếp năng lực nhà thầu xây dựng do VACC tổ chức vào tháng 11/2012 sắp tới.

Về Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng cho rằng đối tượng phạm vi điều chỉnh quá rộng, chia làm 4 nhóm chính là mua sắm hàng hóa, xây dựng, dịch vụ và lựa chọn chủ đầu tư. Mỗi nhóm đối tượng có tính chất khác nhau nhưng lại bị điều tiết theo một luật lệ dẫn đến có nội dung quy định chi tiết nhưng có nội dung chỉ nêu nguyên tắc nên trong Luật có tới 27 nội dung cần có hướng dẫn mới thực hiện được. VACC kiến nghị xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi nên mang tính nguyên tắc pháp luật chung. Những mỗi quan hệ của thể giữa các doanh nghiệp, nhà thầu, chủ đầu tư nên được điều chỉnh trong các Luật Xây dựng, Luật mua sắm hàng hóa, Luật đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư…

Ngoài ra, dự thảo Luật nên có thêm một số điều về phạm vi điều chỉnh, ưu đãi nhà thầu và hàng hóa trong nước, vấn đề chỉ định thầu, vấn đề giá gói thầu, vấn đề quản lý năng lực nhà thầu…Lãnh đạo VACC cũng đề nghị có sự sửa đổi bổ sung trên cơ sở bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong nước, minh bạch trong đấu thầu và hạn chế chỉ định thầu, nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Đặc biệt, cần khẳng định vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng, không để trách nhiệm “xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu nhà thầu” trong quy định thuộc về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cảm ơn lãnh đạo VACC đã tâm huyết và có trách nhiệm trong việc giúp Bộ trong quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng. Trong thời gian tới, cần phải làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về xây dựng. Tăng cường vai trò quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt với việc quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước cũng như nguồn vốn khác ngoài nhà nước. Quản lý vốn nhà nước để tăng hiệu quả đầu tư, chất lượng dự án và giảm chi phí đầu tư. Quản lý nguồn vốn nhà nước về đảm bảo đúng quy hoạch, chất lượng, vệ sinh môi trường… Bộ trưởng tán thành các kiến nghị của Lãnh đạo VACC về dự thảo Luật đấu thầu sửa đổi và chương trình tổ chức hội thảo có nội dung về Đánh giá, sắp xếp năng lực nhà thầu xây dựng cũng như đề tài nghiên cứu khoa học.

Ninh Toàn
BVI
Đánh giá (0)