Điều khoản sử dụng
Quý khách vui lòng đọc kỹ “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hay thông tin nào hiển thị trên trang của Buildviet.info.
1. Buildviet.info là nền tảng trực tuyến thế hệ mới, là dịch vụ tư vấn hỗ trợ việc chia sẻ thông tin về hàng hoá và dịch vụ cơ bản cũng như các xu hướng thị trường. Các chia sẻ, đánh giá và góp ý của người sử dụng là nguồn thông tin phản hồi giúp các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác kinh doanh.
2. Người sử dụng có thể cung cấp và trao đổi thông tin dưới dạng chữ, hình ảnh, âm thanh hoặc các hình thức thể hiện nội dung khác, trên nền tảng internet, mạng viễn thông, và trên các ứng dụng của Buildviet.info, trừ những nội dung bị cấm đã được pháp luật hiện hành quy định.
3. Thông tin do Buildviet.info và các bên thứ 3 (người dùng, các đối tác của Buildviet.info) cung cấp là một phần của dịch vụ tư vấn. Các thông tin chỉ có giá trị tham khảo, người sử dụng cân nhắc tính xác thực và quyết định cách sử dụng nguồn thông tin này phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
4. Buildviet.info nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Buildviet.info khi cung cấp dịch vụ. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Buildviet.info phải được Buildviet.info cho phép trước bằng văn bản.
5. Người sử dụng có thể giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm của mình trên hệ thống Buildviet.info và tự chịu trách nhiệm về thông tin mà mình cung cấp.
6. Người sử dụng cho phép những người sử dụng khác được quyền sử dụng lại thông tin do mình đăng tải, với yêu cầu có hoặc không dẫn nguồn.
7. Người sử dụng chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của mình với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ của Buildviet.info.
8. Buildviet.info luôn tôn trọng sự an toàn, quyền riêng tư, và lợi ích của tất cả thành viên sử dụng dịch vụ, đặc biệt là trẻ em. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng có trách nhiệm xem xét và xác định nội dung nào thích hợp cho con em của mình.
9. Thông tin của người sử dụng (bao gồm thông tin cá nhân, thời gian đăng nhập, đăng xuất, mật khẩu, địa chỉ IP) được cam kết bảo mật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
10. Buildviet.info yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thành viên sử dụng phải cung cấp chính xác thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Buildviet.info không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đó nếu xét thấy các thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
11. Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, Buildviet.info liên tục phát triển và hoàn thiện các dịch vụ. Các điều khoản quy định có thể được cập nhật, chỉnh sửa và sẽ được công bố.
12. Khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên Buildviet.info bằng bất cứ phương tiện nào (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet, v.v…), người sử dụng đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định.
Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật các phiên bản sửa đổi bổ sung của Điều khoản sử dụng trên trang để bạn theo dõi.