Trang chủ Dịch vụ
01
Đánh giá Dịch vụ theo yêu cầu
là những hệ thống đánh giá được phát triển theo đề xuất của bạn và cộng đồng. Chúng tôi tham khảo ý kiến của bạn, đối chiếu với ý kiến chuyên môn của các chuyên gia trong từng lĩnh vực để đảm bảo các tiêu chí thiết thực, cụ thể, và đơn giản nhất.
Kết quả đánh giá sẽ được thể hiện theo thời gian thực, được tổng kết theo giai đoạn và thể hiện các bước phát triển thăng trầm của từng nhà cung cấp dịch vụ.
02
Giới thiệu sản phẩm
và dịch vụ
Một cách phi truyền thống, trên các nền tảng mới của buildviet.info và trong các quan hệ với truyền thông chính thống và truyền thông xã hội…
03
Kết nối doanh nghiệp
và thị trường
Thế mạnh của thông tin và sự kết nối của các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến…
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS)
Chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn hệ thống dựa trên các nguyên tắc quản trị tổ chức, quản trị doanh nghiệp và phát triển năng lực cá nhân hiện đại nhất. Mọi mục tiêu chiến lược của tổ chức cần phải đạt được sẽ được quản lý thông qua hệ thống online hỗ trợ tối ưu cho quy trình làm việc offline.
Buildvietinfo đã phát triển hệ thống thông tin quản lý, website đối ngoại và đối nội, cơ sở dữ liệu trực tuyến, hệ thống quản lý nội dung, hệ thống quản lý công việc cho các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, và các đơn vị truyền thông.
Đánh giá Nhà thầu Xây dựng

C+ là hệ thống đánh giá nghề nghiệp chuyên môn dành riêng cho các nhà thầu xây dựng, với các tiêu chí đánh giá lần đầu tiên được xây dựng và áp dụng cho các nhà thầu trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Buildvietìno tự hào được Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) giao nhiệm vụ phát triển hệ thống, phương pháp luận đánh giá và hỗ trợ quá trình thảo luận của nhiều biên liên quan.
Truyền thông và quản trị thương hiệu

Hãy chú ý tới tình cảm người dùng và công chúng. Chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển thương hiệu và hình ảnh của tổ chức, của sản phẩm và dịch vụ, hay của cá nhân bạn theo những cách tiếp cận chiến lược hoàn toàn mới…
Cùng kiến tạo một thị trường
Việt Nam hiện đại
Đánh giá để hoàn thiện dịch vụ