a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects

Cần quy định rõ hơn về xuất bản điện tử

00:58 | 31/5/2012 |  0 Phản hồi
Sáng 30/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn trình Quốc hội dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi).
Luật Xuất bản hiện hành chỉ quy định về hoạt động xuất bản điện tử trong một điều luật. Dự thảo sửa đổi, bổ sung đưa ra một số quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết.  Theo Bộ Thông tin và Truyền thông- cơ quan soạn thảo luật, cần sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản vì 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, góp phần hình thành xuất bản phẩm điện tử với nhiều hình thức đa dạng (internet, điện thoại di động, máy tính bảng,…) trong khi Luật hiện hành chỉ quy định về hoạt động xuất bản này trong một điều luật. Luật sửa đổi sẽ khắc phục hạn chế và đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý hoạt động xuất bản mới này. Thứ hai, việc quản lý các cơ sở in không cùng một khung pháp lý, dẫn đến nạn in lậu, in trái phép xuất bản phẩm có nội dung xấu, xâm phạm bản quyền tác giả. Thứ ba, dự luật sửa đổi sẽ khắc phục những khó khăn trong điều chỉnh và quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của các cơ sở phát hành…


Nguồn: Internet

Dự luật đưa ra một số khắc phục những hạn chế của Luật Xuất bản hiện nay: Bổ sung một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa cho các nhà xuất bản, nhà in; Quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà, đất, thuế, lãi vay vốn; Bổ sung một số quy định nội dung thành lập và hoạt động của nhà xuất bản... Về loại hình của nhà xuất bản có quy định: "Nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu". Dự thảo lần này mới dừng lại ở một số quy định mang tính nguyên tắc liên quan đến việc xuất bản xuất bản phẩm điện tử và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để bảo đảm tính linh hoạt trong quản lý nhà nước. Tại Kỳ họp này, vào các ngày 4/5 và 18/6, Quốc hội sẽ thảo luận lần lượt ở tổ và tại hội trường về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi).

Nguyễn Văn (tổng hợp)
BuildVietInfo.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)