a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Trường hợp được phép gia hạn thời điểm đóng thầu

10:47 | 9/1/2017 |  0 Phản hồi
Đơn vị mời thầu có được phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hay không?


Độc giả  đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi: Bên mời thầu đã gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 3 nhà thầu, nhưng đến khi hết thời hạn nộp báo giá chỉ có 1 nhà thầu nộp thì có được phép gia hạn thời điểm đóng thầu để thực hiện tiếp không? Nếu được thì có phải trả lại hồ sơ báo giá cho nhà thầu trước đó đã nộp không?
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai phương án sau đây:

- Phương án 1: Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới.

- Phương án 2: Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Trường hợp lựa chọn phương án 1 thì báo giá của nhà thầu đã nộp được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu, đồng thời bên mời thầu yêu cầu nhà thầu gia hạn lại hiệu lực của báo giá cho phù hợp với thời điểm đóng thầu mới.
Anh Ngọc
Baodautu.vn.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)