a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Khảo sát xác định tiền lương mới áp dụng năm 2016 thay thế Thông tư 01 của Bộ Xây dựng

14:52 | 4/1/2016 |  1 Phản hồi
Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam có công văn số 04 ngày 04 tháng 1 năm 2016 gửi Bộ Xây dựng về việc phối hợp, tổ chức khảo sát xác định tiền lương mới áp dụng năm 2016 thay thế Thông tư 01 của BXD

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Với vài trò là người đại diện cho tiếng nói của các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hiêp Hội nhà thầu xây dựng Việt Nam đã nhận được phản ánh của các thành viên của Hiệp hội cho rằng tiền lương theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 01) là thấp không phù hợp với mặt bằng tiền lương thị trường hiện nay, ảnh hưởng đến đời sống người lao động xây dựng.

Theo quan điểm của Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam, mức tiền lướng quy định tại Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng chỉ để tham khảo, muốn tính đơn đơn giá tiền lương phù hợp thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải điều tra, khảo sát và công bố giá nhân công thị trường tại địa phương để xác định đơn giá tiền lương đầu vào lập dự toán và để xác định giá gói thầu. Tuy nhiên trong thực tế do nhiều lý do nên hiện nay tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có tỉnh, thành phố nào thực hiện công tác điều tra, khảo sát, công bố tiền lương tính đơn giá theo thị trường, mà vẫn thực hiện theo cách làm cũ: chỉ căn cứ theo mức tiền lương mà Bộ Xây dựng công bố (mức tiền lương quy định tại Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng). Theo Luật Bảo hiểm mới số 58/2014/QH13, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người lao động phải đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, phải nộp các khoản kinh phí công đoàn và các khoản kinh phí khác …, nếu không được tính toán mức lương phù hợp sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người lao động xây dựng.

Hiệp hội cho rằng từ năm 2015, nhà nước điều chỉnh tiền lương mới,  do vậy Hiệp hội đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản  thay thế Thông tư số 01 để hướng dẫn cụ thể mức tiền lương theo thị trường để các địa phương áp dụng lập đơn giá, dự toán xác định giá gói thầu.

Theo đại diện của Hiệp hội, đây thực sự là vấn đề rất quan trọng có liên quan đến đời sống người lao động trong ngành xây dựng, vì vậy Hiệp hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam đề nghị Bộ Xây dưng có sự phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội nhà thầu, Tổng hội xây dựng,  v..v để thực hiện như tinh thần mà Hiệp hội nhà thầu đã báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 16 tháng 12 năm 2015.

Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị, tổ chức xã hội nghề nghiệp điều tra, khảo sát để xác định mức lương thực tế của địa phương.
BuildVietInfo.
Đánh giá (1)
(Trần Văn Hùng)
Giải pháp tối ưu
Tôi rất thích chủ trương này. Bao lâu nay không biết làm thế nào, kêu ai.
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)