a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Siết quản lý hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng

20:54 | 11/3/2013 |  0 Phản hồi
NHNN sẽ khảo sát một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TPHCM về triển khai hoạt động bảo lãnh ngân hàng.
Theo thông tin từ NHNN, sau ngày 31/3/2013, NHNN sẽ thực hiện biện pháp kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không gửi văn bản quy định nội bộ về hoạt động bảo lãnh và báo cáo thực hiện việc thiết kế, in ấn mẫu cam kết bão lãnh về NHNN. Ngày 31/3/2013 là thời hạn theo yêu cầu của NHNN tại công văn ngày 7/1/2013 về việc gửi quy định nội bộ về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng cho NHNN và thực hiện thiết kế, in ấn, sử dụng mẫu cam kết bảo lãnh.Nguồn: Internet

Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện khảo sát tại một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TPHCM về triển khai hoạt động bảo lãnh ngân hàng theo Thông tư 28/2012/TT-NHNN và thực tế hoạt động tín dụng chứng từ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hiện nay, dự kiến trong quý II/2013. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện toàn bộ nội dung quy định tại Thông tư 28/2012/TT-NHNN đối với một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quý III/2013. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, NHNN sẽ thực hiện xử lý theo quy định đối với những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm.

Sơn Hà (tổng hợp)
BVI.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)