a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Chính phủ hanh hành quy định quyền đấu giá

09:12 | 3/4/2012 |  0 Phản hồi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nguồn: internet

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá phải hội đủ 2 điều kiện: có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn; đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định. Khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá. Trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định việc tổ chức bán đấu giá phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 03 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2012.

P.V
BuildViet.Info.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)