a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Quy định mới tại trụ sở làm việc Nhà nước

12:45 | 20/1/2012 |  0 Phản hồi
Cán bộ, công chức làm việc tại xã phường, thị trấn, tùy theo chức vụ, chức danh, được bố trí diện tích nơi làm việc tối đa từ 10 m2 đến 15 m2/người.
Còn những người hoạt động không chuyên trách, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 5 m2/người.

Đó là thông tin được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, đối với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 15 m2/người; đối với Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 m2/người.


Nguồn: Internet

Tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 10 m2/người dự kiến được áp dụng đối với Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các chức danh công chức: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn); Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Bên cạnh tiêu chuẩn và định mức sử dụng diện tích làm việc như trên, dự thảo còn quy định: Trường hợp một cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh có quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng diện tích làm việc cao nhất.

Đồng thời, dự thảo còn đề xuất quy định đối với trụ sở làm việc xây dựng mới thì diện tích các bộ phận công cộng, kỹ thuật, phụ trợ và phục vụ được tính tối đa bằng 70% tổng diện tích làm việc của cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

 Tiến Thành
Buildviet.info.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)