a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Máy tốt nhờ người - kinh nghiệm quốc tế

22:04 | 3/8/2011 |  0 Phản hồi
Người vận hành máy móc cảm nhận được tính trách nhiệm đó, họ sẽ vận hành máy móc một cách năng suất hơn.
BuildVietInfo chia sẻ với bạn đọc bài viết của ông Andy Agoos, trên tờ Construction Equipment, vào tháng 6/2011, về cách thức bảo quản máy móc và vận hành một cách hiệu quả.Việc quyết định tuổi đời và công năng của các máy móc, thiết bị trong xây dựng, phần chính nằm trong tay của người sử dụng chúng, những người trực tiếp vận hành máy móc. Hay nói cách khác, chìa khóa nằm ở tính trách nhiệm của người vận hành máy móc. Nếu chúng ta có thể khiến cho những người vận hành máy móc cảm nhận được tính trách nhiệm đó, họ sẽ vận hành máy móc một cách năng suất hơn (làm được nhiều việc hơn trong một khoảng thời gian hợp lý) và hiệu quả cao hơn (chi phí theo giờ hoặc theo trọng lượng thấp hơn).

Điều quan trọng là làm sao để người vận hành và các thành viên trong đội nhận ra được rằng họ có trách nhiệm đối với máy móc?

Bạn có thể có tất cả những nhà cơ khí vĩ đại nhất, bạn có thể có tất cả những chương trình phân tích sử dụng tốt nhất, các thiết bị máy móc xây dựng nổi tiếng nhất, hay một chương trình bảo hành phòng ngừa rủi ro vi tính hóa đầy chuyên nghiệp, thì người gần với máy móc hơn cả đó chính là người vận hành. Họ tiếp xúc với máy thường xuyên và là người trực tiếp làm việc với máy móc.

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để khiến cho người vận hành cảm thấy có trách nhiệm là giao luôn máy móc cho người vận hành chịu trách nhiệm. Nếu bạn không thể giao cho người vận hành chịu trách nhiệm toàn thời gian một loại máy móc nào đó, thì phải xác định khoảng thời gian cụ thể giao cho họ. Đồng thời, cần phải ghi rõ ràng tên của người sử dụng máy với số hiệu của máy.Điều thứ hai là yêu cầu sự tham gia của người vận hành trong tất cả các quyết định quan trọng liên quan đến các thiết bị máy móc đó. Cụ thể:

•    Người vận hành được cho 15 phút ngay ban đầu ca làm việc của mình để kiểm tra máy móc.
•    Đảm bảo sách hướng dẫn được đính kèm trên máy trong một cái túi có khả năng niêm phong lại và không bị thấm nước.
•    Đề nghị người vận hành tham gia trong các buổi bơm nhiên liệu cho máy móc.
•    Nếu máy móc buộc phải đi sửa chữa, yêu cầu người vận hành mang máy móc đến và hỗ trợ các kĩ thuật viên trong việc sửa chữa.
•    Khi việc kiểm tra máy móc, lốp xe đã hoàn tất, yêu cầu người vận hành máy móc tham gia và kí tắt vào bản báo cáo.
•    Đảm bảo là người vận hành biết cách và hiểu lịch trình bảo trì. Yêu cầu họ nhắc bạn nếu bạn lỡ quên mất.

Cách tiếp cận toàn diện này nhằm mục đích bảo đảm cho người vận hành thực sự chiụ trách nhiệm đối với máy móc. Nếu người vận hành cảm nhận được họ là một phần quan trọng đảm bảo sự vận hành thành công của máy móc, thì họ sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn. Điều này có lẽ sẽ khiến cho bạn tốn thêm một ít kinh phí giai đoạn đầu và cả công sức nữa. Thế nhưng bạn sẽ thấy được hiệu quả của điều này về lâu dài.

-------------------------------------------
Ông Andy Agoos đã có hơn 40 năm kinh nghiệm xử lý máy móc, dịch vụ và bảo trì các thiết bị nặng. Ông đã giữ nhiều chức vụ cao cấp tại Neff Rentals, Hubbard Construction, Austin Industries và Caterpillar.  

Phương Dung (lược dịch)
Tham khảo tại : http://www.constructionequipment.com

BuildVietInfo.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)