a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Góc nhìn tổng quan của Bộ Xây dựng về thị trường BĐS

10:17 | 15/1/2015 |  0 Phản hồi
Thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ những tháng cuối năm 2013.
Bộ Xây dựng vừa cho biết, việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia do Bộ Xây dựng chủ động đề xuất đã đạt được những kết quả quan trọng. Thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ những tháng cuối năm 2013.Cụ thể, trong năm 2014, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, thể hiện qua lượng giao dịch tăng; giá cả tương đối ổn định; lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm; cơ cấu hàng hóa bất động sản chuyển dịch theo hướng hợp lý, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường; tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn vốn, cụ thể là:

- Về giao dịch: Trong cả năm, tại Hà Nội có khoảng 11.450 giao dịch thành công (tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2013), tại TP.HCM có khoảng 10.350 giao dịch thành công (tăng khoảng 30% so với năm 2013).

- Về giá cả: Mặt bằng giá cả nhà ở nhìn chung là ổn định, nhiều dự án trong giai đoạn 2011-2013 giá đã giảm sâu (trên 30%), trong 12 tháng qua giá đã ổn định và không giảm tiếp. Tại Hà Nội, một số dự án có vị trí tốt, đã hoàn thành hoặc sắp đưa vào sử dụng giá có tăng nhẹ (khoảng 1-2%) so với năm 2013.

- Về tồn kho bất động sản: Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm. Tính đến ngày 15/12/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.889 tỷ đồng, giảm 20.569 tỷ đồng (giảm 21,8%) so với tháng 12/2013 và giảm 54.659 tỷ đồng (giảm 42,52%) so với đầu kỳ báo cáo vào Quý I/2013[1].

- Cơ cấu hàng hóa bất động sản được điều chỉnh hợp lý: Đến nay trên địa bàn cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 38.897 căn hộ; 74 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (giảm diện tích) cho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

- Dư nợ tín dụng bất động sản tính đến 31/10/2014 đạt 299.020 tỷ đồng, tăng 14,08% so với thời điểm 31/12/2013, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế (13,13%). Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI[2].

- Kết quả thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội: Tính đến 15/12/2014, tổng số tiền 05 Ngân hàng đã cam kết cho vay là 9.417 tỷ đồng, đạt 31,39% (tháng 6/2014 mới đạt 13,47%), đã giải ngân là 4.882 tỷ đồng, đạt 16,27% (tháng 6/2014 mới đạt 7,63%)[3]. Tốc độ giải ngân 6 tháng cuối năm 2014 tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn từ tháng 6/2014 trở về trước, nhất là sau khi Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó đã mở rộng đối tượng cho vay, kéo dài thời hạn cho vay, đồng thời có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai tạo thêm nguồn cung cho thị trường.

Bộ Xây dựng cho biết, thực tế qua 2 năm triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã khẳng định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng chủ động đề xuất là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp, vừa giúp cho thị trường hồi phục tích cực, vừa tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản, vừa đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, giải quyết một cách căn bản nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng có khó khăn về nhà ở, được đánh giá là việc làm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn sâu sắc. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh như: chuyển mạnh sang phát triển nhà ở xã hội; chia nhỏ căn hộ, sử dụng vật liệu hoàn thiện trong nước để giảm giá thành; hỗ trợ cho người mua nhà bằng nhiều hình thức... Thị trường bất động sản đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường. Niềm tin vào thị trường đã được khôi phục.

[1] TP. Hà Nội: tổng giá trị tồn kho khoảng 10.796 tỷ đồng, giảm 2.174 tỷ đồng (16,76%) so với tháng 12/2013 và giảm 6.265 tỷ đồng (36,72%) so với đầu kỳ báo cáo Quý I/2013; TP. HCM: tổng giá trị tồn kho khoảng 15.764 tỷ đồng, giảm 1.705 tỷ đồng (9,75%) so với tháng 12/2013 và giảm 12.977 tỷ đồng (45,15%) so với Quý I/2013.

[2] Năm 2014 có 35 dự án kinh doanh bất động sản sử dụng vốn FDI được cấp mới, vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 2.540 triệu USD, chiếm 12,6% tổng vốn FDI (năm 2013 có 23 dự án cấp mới, vốn đăng ký 757 triệu USD).

[3] Đối với hộ gia đình, cá nhân: Ký hợp đồng cho vay 11.626 hộ với số tiền là 5.041 tỷ đồng; đã giải ngân cho 11.607 hộ với số tiền là 3.353 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp: Cam kết cho vay 34 dự án với số tiền là 4.376 tỷ đồng, TP. Hà Nội có 07 dự án với số tiền 1.917 tỷ đồng, TP. HCM là 03 dự án với số tiền là 808 tỷ đồng; đã giải ngân cho 29 dự án, dư nợ là 1.528 tỷ đồng.

Quang Hưng
dautu.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)