a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Dự luật Đầu tư công sẽ làm rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền

23:46 | 7/8/2012 |  0 Phản hồi
Dự thảo Luật Đầu tư công bổ sung quy định về ủy thác đầu tư dự án, dự án sử dụng vốn hỗn hợp, dự án theo hình thức công tư (PPP)...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Luật Đầu tư công và Tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Luật Đầu tư công. Theo nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian gần đây, việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án không phù hợp, không hiệu quả được coi là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí vốn nhà nước. Do đó, dự thảo luật quy định theo hướng làm rõ trách nhiệm cụ thể của người có thầm quyền quyết định chủ trương (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và UBND các cấp) và quyết định đầu tư.

Ngoài ra, để từng bước khắc phục mặt hạn chế trong quản lý đầu tư công hiện nay là chưa chú trọng đúng mức đến quản lý kết quả và hiệu quả cuối cùng, dự thảo luật bổ sung quy định về hình thức quản lý mới về ủy thác đầu tư dự án, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động của dự án. Dự thảo còn nghiên cứu, đề xuất các quy định về bán và cho thuê quyền khai thác các dự án có khả năng thu hồi một phần vốn đầu tư, đảm bảo sử dụng có hiệu quả vốn của nhà nước. Dự thảo Luật Đầu tư công được xây dựng từ năm 2007 nhằm giải quyết những vướng mắc trong đầu tư công.


Nguồn: Internet

Việc thiếu chế tài quản lý nguồn vốn nhà nước trong đầu tư công dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp, lãng phí, thất thoát và khó xác định được chủ thể có liên quan nếu xảy ra sai phạm. Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến xin chỉ đạo về một số vấn đề: phạm vi điều chỉnh luật; về sự chồng lần của phần đầu tư công với các luật hiện hành; về chương trình đầu tư công; việc lập, thẩm định phê duyệt, quản lý các dự án đầu tư công; về dự án sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp...

Về phạm vi điều chỉnh, Bộ kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ thông qua phương án xây dựng một đạo luật về đầu tư công có tầm bao quát rộng để điều chỉnh toàn bộ các hoạt động đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước. Theo đó, đạo luật này sẽ quy định toàn bộ nội dung liên quan đến đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Về dự án sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị theo phương án tỷ lệ tham gia vốn Nhà nước từ 30% trở lên thì thực hiện quản lý đầu tư theo quy định của đạo luật này.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng có đề cập đến các dự án đầu tư theo hình thức công tư (PPP). Có nhiều ý kiến đề nghị áp dụng các quy định đối với đầu tư theo hình thức này như dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn hỗn hợp. Dự thảo luật đã quy định về nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết hình thức đầu tư này. Để đảm bảo tách biệt chức năng quản lý nhà nước (người có thẩm quyền quyết định đầu tư) và chức năng quản lý dự án (chủ đầu tư), ban soạn thảo đề xuất dự thảo luật đầu tư công quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp không trực tiếp làm chủ đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng cơ sở cơ quan và các trường hợp đặc thù khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên trong điều kiện hiện tại ở nước ta, dự thảo luật cho phép các sở, ban ở các tỉnh và các tổng cục, cục trực thuộc bộ trước mắt có thể làm chủ đầu tư và trong một thời gian phải chuyển giao cho các đơn vị trực tiếp sử dụng, khai thác dự án.

Sơn Hà (tổng hợp)
BVI.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)