a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Chi tiết: các sự kiện năm 2016 do Confexhub tổ chức

11:11 | 19/4/2016 |  0 Phản hồi
Hôi nghị Thành phố Du lịch Toàn cầu 2016
Ngày: 10 - 11 tháng 5 năm 2016
Địa điểm: Pullman Kuala Lumpur Bangsar, Malaysia Mô tả: Đây là sự kiện quốc tế nhằm cung cấp cho các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp lớn về các vấn đề phát triển du lịch bền vững, chia sẻ kinh nghiệm thành công và các khuôn khỏ hợp tác vùng. Website: http://www.globaltourismcitiesconference.com


Hội nghị Gỗ Toàn cầu 2016
Ngày: tháng 9 năm 2016
Địa điểm: Pullman Kuala Lumpur Bangsar, Malaysia
Mô tả: Đây là sự kiện thường niên nhằm cung cấp cho các bên liên quan các cơ hội để thảo luận các vấn đề và các chiến lược nhằm phát triển bền vững ngành gỗ trong tương tai.
Website: http://www.globaltimberconference.com

Green Building & Parks World 2016
Ngày: 6 – 7 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: Pullman Kuala Lumpur Bangsar,  Malaysia
Mô tả: Green Buildings & Parks World 2016 là sự kiện năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức, hội tụ các nhà cung cấp và kinh doanh bất động sản, các chuyên gia và các cơ quan chính phủ trong các khuôn khổ anh, chia sẻ và hợp tác nhằm cải thiện kiến trúc anh của các quốc gia. Website: http://www.greenbuildingsandparksworld.com/
BuildVietInfo theo Đầu tư/Nhà thầu và thị trường xây dựng.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)