Ý kiến của bạn có thể đóng góp đáng kể
để cải thiện chất lượng dịch vụ mà cộng đồng đang sử dụng.
Tiếng nói của một cá nhân có thể chưa đủ lớn, nhưng tiếng nói của cả cộng đồng sẽ giúp thị trường phát triển.
Buildvietinfo mong muốn cung cấp các hệ thống xếp hạng độc lập, nơi bạn có thể sử dụng và lên tiếng một cách dễ dàng nhất. Chỉ cần chọn từ 5 đến 1 sao cho dịch vụ mà bạn vừa sử dụng, để thể hiện cảm giác của mình: tuyệt vời, rất tốt, tốt, không tốt, kém.
Chúng tôi đề xuất hệ thống phương pháp chấm điểm và tổng hợp khách quan, đảm bảo kết quả xếp hạng dựa trên đánh giá của số đông người dùng và không bị ảnh hưởng bởi quyền lợi của bất kỳ chủ thể nào. Bạn có thể tham gia phản biện phương pháp của chúng tôi bằng cách chia sẻ ý kiến của mình một cách công khai.
  • Xếp hạng các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống
  • Tổng hợp từ đánh giá của cộng đồng
  • Phản ánh mức độ thoả mãn với các góc độ khác nhau của dịch vụ
  • Số liệu tổng hợp theo thời gian thực
  • Có thể đối chiếu kết quả xếp hạng theo dòng thời gian
A+ là nơi cộng đồng các cư dân đô thị có thể tham khảo thông tin, chia sẻ, đánh giá và xếp hạng hàng ngàn tòa nhà chung cư tại các khu đô thị Việt Nam và các dịch vụ liên quan tới cuộc sống cư dân.
A+ mang đến danh mục các dịch vụ - sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống ở các khu đô thị, được cập nhật bởi các nhà cung cấp, do chính cư dân kiểm chứng và đánh giá.
Trường học - ươm mầm tương lai
E+ là nơi mọi học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo thông tin, chia sẻ, đánh giá và xếp hạng các trường học theo các cấp khác nhau tại Việt Nam và các dịch vụ liên quan tới học tập và tăng cường dân trí.
E+ mang đến danh mục các dịch vụ - sản phẩm thiết yếu cho học tập và phát triển bản thân, được cập nhật bởi các nhà cung cấp, do chính người dùng kiểm chứng và đánh giá.
Bệnh viện - bảo vệ sức khoẻ
H+ là nơi mọi bệnh nhân và người thân có thể tham khảo thông tin, chia sẻ, đánh giá và xếp hạng các cơ sở y tế tại Việt Nam và các dịch vụ liên quan tới chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ.
H+ mang đến danh mục các dịch vụ - sản phẩm thiết yếu cho chăm sóc sức khoẻ, được cập nhật bởi các nhà cung cấp, do chính người dùng kiểm chứng và đánh giá.
Truyền thông - cuộc sống tinh thần
M+ là nơi mọi người đều có thể tham khảo thông tin, chia sẻ, đánh giá và xếp hạng những nền tảng truyền thông chính tại Việt Nam và các dịch vụ liên quan tới nhu cầu thông tin và thưởng thức văn hoá.
M+ mang đến danh mục các dịch vụ - sản phẩm truyền thông thiết yếu, được cập nhật bởi các nhà cung cấp, do chính người dùng kiểm chứng và đánh giá.
Tài chính - chỗ dựa thiết yếu
F+ là nơi mọi người đều có thể tham khảo thông tin, chia sẻ, đánh giá và xếp hạng những ngân hàng và công ty tài chính cơ bản tại Việt Nam và các dịch vụ tài chính cá nhân.
F+ mang đến danh mục các dịch vụ tài chính cá nhân thiết yếu, được cập nhật bởi các nhà cung cấp, do chính người dùng kiểm chứng và đánh giá.

Bạn muốn bổ sung dịch vụ gì?
Hãy hướng dẫn chúng tôi, nếu bạn muốn bổ sung một dịch vụ khác mà bạn muốn đánh giá. Chúng ta cùng tham khảo ý kiến của cộng đồng và xây dựng nó.