a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Bông Sen
2.Địa chỉ: 117-123 Đồng Khởi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3.Điện thoại: +84 8 3829 4087
4.Fax: +84 8 3824 6762
5.Website:Click Here
6.Email: bongsencorp@bongsencorporation.com.vn

Là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Khách sạn Bông Sen chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ tháng 01-2005 với tên gọi Công ty cổ phần Bông Sen, tên giao dịch Bông Sen Corporation, có vốn điều lệ ban đầu là 130 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính: Khách sạn - Nhà hàng - Lữ hành - Thương mại và dịch vụ - Tư vấn và đầu tư.