a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu
2.Địa chỉ: Số 386 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3573 7788
4.Fax: +84 4 3573 7742
5.Website:Click Here
6.Email: sanbdsgpinvest@gmail.com


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT và sự lãnh đạo sáng suốt của Ban điều hành nên hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Toàn Cầu đang triển khai, vẫn đạt được những kết quả tốt,triển vọng vẫn duy trì được các mục tiêu đề ra trong Đại hội cổ đông năm 2010.

Tầm nhìn và định hướng

 Theo dự báo, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tăng trưởng với mức độ hấp dẫn của thi trường 10 năm tới là 50-100%.Mặc dù kinh tế Thế giới và Việt Nam có thể sẽ khó khăn trong vài giai đoạn, nhưng nhu cầu về Bất động sản ở Việt Nam vẫn luôn là một yêu cầu bức thiết.Vấn đề là chọn phân khúc nào của Thị trường để chiếm lĩnh.


16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...