a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Đa ngành
2.Địa chỉ: Số 25 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3557 2682
4.Fax: +84 4 3557 2684
5.Website:Click Here
6.Email: support@unitechmachinetools.com


Tài khoản VND: 0011000536099 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản USD: 0011370536100 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã số thuế: 0101356073


Quyết định thành lập: 09/04/2003


Ban lãnh đạo Công ty:

1. Giám đốc: Nguyễn Trung Thành

Điện thoại: 0903.446 042

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung

Điện thoại: 0902 055777

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 35 người