a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LILAMA 45.3
2.Địa chỉ: Lô 4K, Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
3.Điện thoại: +84 55 3710 322
4.Fax: +84 55 3710 313
5.Website:Click Here
6.Email: Lilama43-3@vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 57010.00000.4113 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi.

Tài khoản ngoại tệ: 5710.37.0010798 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi.

Mã số thuế: 4400135344


Quyết định thành lập:

- Số: 010A/BXD-TCLĐ ngaỳ 27/01/1993

- Số: 497/QĐ-BXD ngày 23/4/2006 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần.


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Nguyễn Thanh Chi

Điện thoại: 055.3712607 – 0913.276109

2. Tổng Giám đốc: Nguyễn Hữu Thành

Điện thoại: 055.210.619

3. Phó Tổng Giám đốc: Phùng Viết Sơn

Điện thoại: 055.3710312 – 0903 408697

4. Phó Tổng Giám đốc: Hoàng Việt

Điện thoại: 055.3710319 – 0913.445691

5. Kế toán trưởng: Nguyễn Quang Huy

Điện thoại: 055.210568 – 0908.315060

Vốn điều lệ: 35 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 1.152 người


Các đơn vị thành viên:

1.Xí nghiệp lắp máy 45.3 Tuy Hoà – Phú Yên

2. Văn phòng đại diện tại BuônKuốp – Đăk Lăk

3. Trung tâm tư vấn thiết kế.