a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cơ khí Xây dựng
2.Địa chỉ: 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3863 1122
4.Fax: +84 4 3863 1216
5.Website:Click Here
6.Email: coma@hn.vnn.vn


Quyết định thành lập: Quyết định chuyển Tổng Công ty cơ khí xây dựng sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con ngày 30/12/2005 theo quyết định số 2439/QĐ- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ban lãnh đạo Công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: Dương Văn Sơn
Điện thoại: 04.3 6246 147 - Di động: 0903.416 770
2. Tổng Giám đốc: Bùi Doãn Tạo
Điện thoại: 04.3 6246 133 - Di động: 0903.408 572
3. Phó tổng Giám đốc: Đỗ Văn Tý
Điện thoại: 04. 36246 136 - Di động: 0913.215 416
4. Phó tổng Giám đốc: Lê Văn Minh
Điện thoại: 04. 36246 141 - Di động: 0904.358 848
5. Phó tổng Giám đốc: Dương Văn Hồng
Điện thoại: 04. 36246 144 - Di động: 0913.257 340

Vốn điều lệ: 420 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 1.573 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008: 1.352 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: 8.853 tỷ đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 6002 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...