a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần bê tông nhẹ VINAG
2.Địa chỉ: 741 Nguyễn Đức Thuận, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3999 3888
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email: kinhdoanh@vinag.vn

Công ty Vinag của chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tương lai, một sản phẩm có tính đột phá trong lĩnh vực xây dựng cũng như góp phần bảo vệ môi trường. GẠCH BÊ TÔNG NHẸ với những tính năng nổi trội như cách âm, cách nhiệt, chống thấm, có thế nổi trên nước, đặc biệt là sản phầm này vẫn đảm bảo mọi tính năng vật lý cho ngành xây dựng. Chúng tôi đón nhận sự quan tâm của tất cả mọi người nhằm phát triển công nghệ mới này và tạo dựng nên những công trình bền vững cho tương lai.