a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế
2.Địa chỉ: Số 25 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Huế
3.Điện thoại: +84 54 3824 892
4.Fax: +84 54 3832 813
5.Website:Click Here
6.Email: kdnha@dng.vnn.vn

Tài khoản nội tệ
: 55110000000282 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3300384391

Quyết định thành lập:
Số 4057/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch HĐQT: Lê Văn Hậu
2. Giám đốc Công ty: Trần Hữu Vinh
3. Phó Giám đốc Công ty: Phan Khắc Hải
4. Phó Giám đốc Công ty: Hồ Văn Minh
Vốn điều lệ: 10.525.370.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 108 người

Các đơn vị thành viên:

1. Xưởng Thiết kế
2. Xí nghiệp Thi công Cơ giới
3. Xí nghiệp Xây dựng số 1
4. Xí nghiệp Xây dựng số 5
5. Đội Xây dựng số 2
6. Đội Xây dựng số 3
7. Đội Xây dựng số 4
8. Đội Xây dựng số 8
9. Đội Xây dựng số 9
10. Đội Xây dựng số 10
11. Đội Xây dựng số 11
12. Đội thi công Điện
13. Đội thi công Nước