a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
2.Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
3.Điện thoại: +84 8 3932 5030
4.Fax: +84 8 3932 5221
5.Website:Click Here
6.Email: info@hoabinhcorporation.com

Vốn điều lệ:
151.195.400.000 đồng

Giám đốc công ty:
ông LÊ VIẾT HẢI, Kts.


Ngày bắt đầu hoạt động của công ty cổ phần: 11/12/2000
Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Ðịa ốc Hoà Bình được thành lập trên cơ sở thừa kế toàn bộ lực lượng của VĂN PHÒNG XÂY DỰNG HOÀ BÌNH (HOA BINH CONSTRUCTION) ở địa chỉ cũ là 52A Trương Ðịnh, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.