a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần địa ốc 10
2.Địa chỉ: 178 – 180 – 182 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 10. TP.HCM.
3.Điện thoại: +84 8 3927 1807
4.Fax: +84 8 3927 2780
5.Website:Click Here
6.Email: conresco@hcm.vnn.vn; diaoc10@sanbatdongsan.net.vn

Công ty Cổ phần Địa ốc 10 tên giao dịch là REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 10, tên viết tắt RES 10 JSC, là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty Cổ phần (51% vốn Nhà nước) theo Quyết định số 5938/QĐ-UB ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, là thành viên của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn.
Công ty đã tiến hành đăng ký kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003456 ngày 30/06/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Giấy phép điều chỉnh lần 1, ngày 30 tháng 06 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp về việc thay đổi tên Công ty.
Giấy phép điều chỉnh lần 2, ngày 31 tháng 05 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp về việc thay đổi tên người đại diện pháp luật của Công ty.
 
- Mã số thuế :  0301152133
- Tài khoản số : 102010000165695 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 10 TP.HCM
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).
     + Vốn Nhà nước :      10.200.000.000 đồng (mười tỷ hai trăm triệu đồng).
     + Vốn góp các cổ đông : 9.800.000.000 đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị :
 
Ông MAI DI TÁM - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Ông NGUYỄN TẤN VĨNH HÀ - Ủy viên
Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA -Ủy viên
Ông NGUYỄN THANH QUANG - Ủy viên
Ông PHAN BÁ THÁI -Ủy viên

Ban Tổng Giám Đốc:

Ông MAI DI TÁM    Tổng Giám đốc.
Ông NGUYỄN TẤN VĨNH HÀ    Phó Tổng Giám đốc.
Ông NGUYỄN THANH QUANG    Phó Tổng Giám đốc.
Ông PHAN BÁ THÁI    Phó Tổng Giám đốc.
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...