a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC
2.Địa chỉ: Số 21/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3811 2761
4.Fax: +84 8 3997 5219
5.Website:Click Here
6.Email: adc@sacon.vn

Giấy ĐKKD số: 4103003278 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/04/2005        

Lịch sử hình thành và phát triển:

Công ty Xây dựng - Trang trí - Kiến trúc ADC tiền thân là doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài Chính Quản Trị Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 1995. Tháng 9 năm 1999, Công ty đã được tiếp nhận để tổ chức thành doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn theo Quyết định số 5072/QĐ-UB-KT ngày 04 tháng 9 năm 1999 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo Quyêt định số 6213/QĐ.UB ngày 09/12/2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phồ Hồ Chí Minh, chuyển Công ty Xây dựng - Trang trí - Kiến trúc ADC thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Xây dựng - Trang trí - Kiến trúc ADC.

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...