a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Công trình Giao thông Hải Dương
2.Địa chỉ: 61 phố Thống Nhất, Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3852 388
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:

Hải Dương - Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Hải Dương

61 Thống Nhất, P. Lê Thành Nghi, Tp. Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3852388

Fax: (0320) 3852388

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Hải Dương - Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Hải Dương

Người đại diện:
Ông Nguyễn Đức Thắng - Giám ĐốcXây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp. Quản lý thu phí cầu. Bốc dỡ hàng hóa. Kinh doanh vật liệu xây dựng.