a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHN Ngọc Dũng
2.Địa chỉ: Số 42 đường Thái Bình, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3648 411
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH NGỌC DŨNG

Tên tiếng anh: NGOC DUNG COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: NGOC DUNG.COM
Loại hình: Công ty TNHH
Địa chỉ: Số 42 đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương - Nam Định - Nam Dinh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 350 3648411
Số đăng ký: 0702000251
Ngày thành lập: 4/04/2002
Người đại diện: Phạm Văn Ninh
Hoạt động:

 Đại lý và mua bán vật liệu xây dựng. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Xây dựng các công trình/ Dịch vụ vận tải đường bộ.