a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Nhà ở Nam Định
2.Địa chỉ: 236 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3836 645
4.Fax: +84 350 3836 645
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ: 4801-00000000-81

Mã số thuế: 0600008233


Quyết định thành lập: 2645/2005/QĐUB ngày 29/8/2005


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc:

Trần Đức Nam

Điện thoại: 0913.290.595

2. Phó giám đốc: Lê Văn Điều

Điện thoại: 0903.451.505

3. Kế toán trưởng: Trần Quốc Thắng

 Điện thoại: 0912.279.185

Vốn điều lệ: 3.079.000.000 đồng

Tổng giá trị sản lượng năm 2008: 15 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008: 15 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008: 200 triệu đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 53 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...