a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 27
2.Địa chỉ: Số 9 – đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
3.Điện thoại: +84 30 3871 175
4.Fax: +84 30 3871 175
5.Website:Click Here
6.Email:


Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27 tiền thân là Công ty xây lắp Ninh Bình, được thành lập tháng 9 năm 1999 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị xây dựng và sản xuất vật liệu của tỉnh Ninh Bình.

Công ty chính thức gia nhập làm thành viên của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội từ tháng 01 năm 2004 với các chức năng nhiệm vụ chủ yếu là: Thi công, xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng cơ sở; Xây dựng giao thông thuỷ lợi vừa và nhỏ; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà ở, lập và quản lý các dự án. Mặc dù mới được thành lập nhưng Công ty đã và đang từng bước khẳng định mình trên địa bàn hoạt động của tỉnh. Ngày 03/5/2006, Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1937/QĐ-UB ngày 24/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội và chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27.

Từ khi chính thức trở thành thành viên của Tổng công ty đến nay, uy tín của Công ty trên địa bàn được củng cố, các bộ máy, tổ chức của Công ty đã nhanh chóng được kiện toàn ổn định, sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, từng bước đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty. Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Công ty đã cơ cấu lại theo hướng tăng doanh thu từ đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị đồng thời tăng tỷ trọng kinh doanh từ các lĩnh vực kinh doanh xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tập trung tại thị trường Ninh Bình và một số tỉnh lân cận. Trong những năm trước mắt, Công ty lấy kinh doanh xây lắp làm mũi nhọn trọng tâm. Tiếp tục kiện toàn nâng cao tổ chức, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Công ty theo tiêu chí chuẩn hoá mô hình đảm bảo yêu cầu chất lượng, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...