a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Thành An ( Binh Đoàn 11)
2.Địa chỉ: Số 141 Hồ Ðắc Di, Phường Nam Ðồng, Quận Ðống Ða, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3533 0163
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email: thanhan@vietel.com.vn

Quyết định thành lập: Số 400/QĐ ngày 24/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ban lãnh đạo công ty:
1. Tổng Giám đốc: KS. Bùi Quang Vinh
2. Phó Tổng Giám đốc: Lê Văn Xuyền
Điện thoại: 04.5330758
3. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Lịch
Điện thoại: 04.5330756
4. Phó Tổng Giám đốc: KS. Trần Văn Chương
5. Phó tổng Giám đốc: Ngô Quốc Quỳ
6. Kế toán trưởng: Trần Xuân Cư
Điện thoại: 04.8516259
7. Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Đoàn
Điện thoại: 04.8572793
Vốn điều lệ: 115.099.272.060 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 10.000 người