a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Thành An ( Binh Đoàn 11)
2.Địa chỉ: Số 141 Hồ Ðắc Di, Phường Nam Ðồng, Quận Ðống Ða, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3533 0163
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email: thanhan@vietel.com.vn

Quyết định thành lập: Số 400/QĐ ngày 24/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ban lãnh đạo công ty:
1. Tổng Giám đốc: KS. Bùi Quang Vinh
2. Phó Tổng Giám đốc: Lê Văn Xuyền
Điện thoại: 04.5330758
3. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Lịch
Điện thoại: 04.5330756
4. Phó Tổng Giám đốc: KS. Trần Văn Chương
5. Phó tổng Giám đốc: Ngô Quốc Quỳ
6. Kế toán trưởng: Trần Xuân Cư
Điện thoại: 04.8516259
7. Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Đoàn
Điện thoại: 04.8572793
Vốn điều lệ: 115.099.272.060 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 10.000 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...