a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
2.Địa chỉ: Số 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
3.Điện thoại: +84 4 3864 7122
4.Fax: +84 4 3864 7144
5.Website:Click Here
6.Email: hud@hn.vnn.vn

Quyết định thành lập:
số 595/2006/QĐ-BXD ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. V/v chuyển Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.    

Ban lãnh đạo Tổng công ty
:   
1. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hiệp
Điện thoại: 04.38647174    
2.Ủy viên HĐQT – TGĐ: Nguyễn Đăng Nam
Điện thoại: 04.36640087    
3. Ủy viên HĐQT:  Ngô Doãn.
Điện thoại: 04.36648332    
4. Uỷ viên HĐQT: Trần Đình Thái    
5. Ủy viên HĐQT: KSXD - Nguyễn Xuân Luận.
Điện thoại: 04.38647126    
6. Phó tổng giám đốc: Nguyễn Đức Hùng.
Điện thoại: 08.35180883    
7. Phó tổng giám đốc:  Dương Văn Phúc.
Điện thoại: 04.36645248    
8. Phó tổng giám đốc: Nguyễn Văn Bách
Điện thoại: 04.36645250    
9. Phó tổng giám đốc: Phạm Trung Kiên
Điện thoại: 04.36641456    
10. Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Cương
Điện thoại: 04.36648331    
11. Chánh Văn Phòng: Nguyễn Thắng
Điện thoại: 04.36646757    
Vốn điều lệ: 839.037.745.499đồng    
Giá trị tổng sản lượng Kế hoạch năm 2008: 2.946 tỷ đồng    
Doanh thu:Kế hoạch năm 2008: 2.642 tỷ đồng    
Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch năm 2008: 134 tỷ đồng    
Tổng số cán bộ công nhân viên (tính tại thời điểm  9/2007) : 7.500 người    

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...