a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường và Điện tử Mỹ Châu
2.Địa chỉ: 57-59-Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM City
3.Điện thoại: +84 8 3914 6392
4.Fax: +84 8 3914 6393
5.Website:Click Here
6.Email:
Mã số thuế: 0309517587

Quyết định thành lập: 12/12/2009

Ban lãnh đạo Công ty: Phan Mỹ Châu- Tổng giám đốc

Vốn điều lệ: 1,8 tỷ VND