a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi và Cơ sở hạ tầng Yên Bái
2.Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
3.Điện thoại: +84 29 3852 201
4.Fax: +84 29 3856 847
5.Website:Click Here
6.Email: tvtl@pmail.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 371.100000033.1

Mã số thuế: 5200215202


Quyết định thành lập: Số 262/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.


Ban lãnh đạo Công ty:

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: KS Thuỷ lợi Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 029. 3854 510 - 0913.215 195 

2. Kế toán trưởng: Lâm Thị Nhu

Điện thoại: 029. 3856 824 - 0913.094 637

3. Thành viên HĐQT: Trung cấp Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại: 029 3857 066

4. Thành viên HĐQT: KS Thuỷ lợi Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại: 029. 3857 038 - 0912.096 593

Vốn điều lệ: 1.158.000.000 đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 35 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...