a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi và Cơ sở hạ tầng Yên Bái
2.Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
3.Điện thoại: +84 29 3852 201
4.Fax: +84 29 3856 847
5.Website:Click Here
6.Email: tvtl@pmail.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 371.100000033.1

Mã số thuế: 5200215202


Quyết định thành lập: Số 262/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.


Ban lãnh đạo Công ty:

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: KS Thuỷ lợi Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 029. 3854 510 - 0913.215 195 

2. Kế toán trưởng: Lâm Thị Nhu

Điện thoại: 029. 3856 824 - 0913.094 637

3. Thành viên HĐQT: Trung cấp Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại: 029 3857 066

4. Thành viên HĐQT: KS Thuỷ lợi Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại: 029. 3857 038 - 0912.096 593

Vốn điều lệ: 1.158.000.000 đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 35 người