a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường
2.Địa chỉ: 33 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3826 7085
4.Fax: +84 4 339 3316
5.Website:Click Here
6.Email:


Mã số thuế: 0500297165-1


Quyết định thành lập: Số 597/QĐUB ngày 30/08/1994 của UBND tỉnh Hà Tây


Ban lãnh đạo công ty:

1-Tổng giám đốc: Nguyễn Thuỷ Nguyên

Điện thoại: 04.38267085 - 0913.209193

3- Trưởng phòng Vật tư: Nguyễn Đình Hào

Điện thoại: 04.38267085 - 0903.449280

4- Trưởng phòng KH: Trần Quang Tuyến

Điện thoại: 04.38267085 - 0913.203931

5- Kế toán trưởng: Chu Thị ánh Mai

Điện thoại: 0438267085

Tổng số cán bộ và công nhân viên:  600 người