a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Vinaconex 6
2.Địa chỉ: Văn Phòng 1, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phố Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 6251 3155
4.Fax: +84 4 6251 3156
5.Website:Click Here
6.Email: vinaconex6@hn.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 001.1.00.001.4227

Tài khoản ngoại tệ: 001.1.370078251

Mã số thuế: 0100105503


Quyết định thành lập: QĐ số 890/QĐ – BXD ngày 30/6/2000 cuả Bộ trưởng Bộ Xây dựng


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch Hội đồng Quản trị:- Giám đốc công ty

Đỗ Đình Hùng

Điện thoại: 04. 62513149 – 0903. 415780

2.Phó Giám đốc:

Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 04. 62513150 – 0913.220284

3. Phó Giám đốc: Hoàng Hoa Cương

Điện thoại: 04. 62513151 – 0903.414728

4. Phó Giám đốc: Phan Đình Phong

Điện thoại: 04.62513151 – 0903.284128

5. Kế toán trưởng: Phạm Thị Hoa

Điện thoại: 04.62513154 – 0904.248737

6. Trưởng Phòng TCHC:

Cao Quang Cường

Điện thoại: 04.62513155 – 0912.252649

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Giá trị sản lượng năm 2008: 236.500.000.000 đồng (Dự kiến)

Doanh thu năm 2008: 195.000.000.000 đồng ( dự kiến)

Lợi nhuận năm 2008: 6.200.000.000 đồng ( dự kiến)

Tống số cán bộ và nhân viên: 650 người