a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thành Công 2
2.Địa chỉ: Lô 9 – A10 khu công nghiệp Hào Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3670 812
4.Fax: +84 350 3670 812
5.Website:Click Here
6.Email:
 

Tài khoản nội tệ: 48010000079416 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Định

Mã số thuế: 0600341957


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0703000621


 Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc:

Trần Văn Cấp

Điện thoại: 0913.047596

2. Phó Giám đốc điều hành:

Bùi Đức Giản

Điện thoại: 0913.369731

3. Phó Giám đốc kỹ thuật: Trần Văn Trường

Điện thoại: 0989.239606

4. Kế toán trưởng: Lê Minh Nhâm

Điện thoại: 0915.770152

Vốn điều lệ: 2.475.370.000 đồng

Giá trị sản lượng năm 2008: 17,8 tỷ

Doanh thu năm 2008: 15 tỷ

Tổng số Cán bộ công nhân viên: 32 người