a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Tàu cuốc và Xây dựng Phát triển Nông thôn Nam Định
2.Địa chỉ: Số 533 Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3849 955
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...